Инженердик иш

Пакет жана транспорт

Пакет жана транспорт:

1.China Кардар маалыматтар борбору Компьютер бөлмөсү долбоору

1.China Кардар маалыматтар борбору Компьютер бөлмөсү долбоору

2. Израилдин үй чарбаларын электр менен камсыздоо долбоору
 

2. Израилдин үй чарбаларын электр менен камсыздоо долбоору

3.Гайити телеком компьютер бөлмө долбоору
 

3.Гайити телеком компьютер бөлмө долбоору

4.US PDU электр бөлүштүрүү бирдиги долбоору

4.US PDU электр бөлүштүрүү бирдиги долбоору

5.Senegal жөнгө электр менен камсыздоо долбоору

6.Peru UPS Power Supply долбоору

6.Peru UPS Power Supply долбоору

6.Peru UPS Power Supply долбоору